Field of Abundance - Sweden - OCLC Guest

Sat. Oct 10, 2020 at 8:00am - Mon. Oct 12, 2020 at 6:00pm CEST
16 and over
Price: Free
16 and over
  • Get Tickets
  • Details
  • Comments
Event Stats
Price: Free
16 and over
Event Description


Please scroll down for English translation.


Det här är ett mycket unikt tillfälle att faktiskt få uppleva en medvetande uppgradering. Här kan du köpa dina biljetter till Field of Abundance med Preethaji i Stockholm. 

O&O Academy ger dig en utbildning som ingen annan skola eller något annat universitet tidigare gjort, det är en utbildning som skapar en revolution och transformation i människans sätt att tänka.

Transformera 5 följande betydelsefulla områden i ditt liv genom revolutionerande insikter:  • Prestationer – skifta från ett besatt görande till ett glädjefyllt varande

  • Partnerskap – upptäck vad kärlek är

  • Föräldraskap – bli en förälder med kraft att påverka och som kan göra skillnad både för dig själv och det mästerverk du hjälper att skulptera

  • Välfärdsskapande – rena och rensa ut allt som hindrar dig från att skapa välfärd i ditt liv

  • Ledarskap – bli en ledare utöver det ordinära genom att flytta dig in i förbindelse. Bara när du går in i det här förbundna tillståndet trivs intelligensen, växer geniet, ökar välfärden, ökar rikedomen och du träder ini ett rike fyllt av nya möjligheterSchema: Dag 1 torsdag, börjar med registrering kl 07.30 och entre till hallen kl 08.00. Kurs mellan 08.30 – 19.30. Dag 2-3, fredag och lördag kurs kl 08.00 – 19.30. Dag 4, söndag kurs kl 08.00 – 18.00. Varje dag är det paus för måltider och förrmiddag-, samt eftermiddags paus med möjligheter att kunna göra personliga saker.


"Welcome to Field of Abundance in Stockholm."

This is your unique opportunity to experience a consciousness upgrade. Here you can buy your tickets to Field of Abundance. O&O Academy is giving you education that no school nor university ever has given you so far, education that creates a revolution and transformation in humanity’s way of thinking.


Transform the following 5 pivotal areas of your life through new and revolutionary insights:


o   Achievement – shift from obsessive doing to joyful being
o   Partnership – discover what love is
o   Parenting – become a transformed parent who creates an impact to create a difference to yourself and to the masterpiece you help to sculpt
o   Wealth Creation - purify and dissolve all that is obstructive to creating great abundance in your life
o   Leadership- Become an extra ordinary leader by moving into a state of connection. Only when you move into this state of connection, intelligence thrives, genius grows, prosperity grows, abundance grows, and you enter a new realm of possibilities.


Schedule: Day 1 Thursday starts with registration at 7.30 am and entrance to hall at 08.00 am. Course between 08.30 am - 07.30 pm. Friday and Saturday 08.00 am – 7.30 pm. Sunday 08.00 am – 06.00 pm with breaks for meals, morning and afternoon tea and to attend to any personal needs.


This is going to be a life changing experience. 


After you have registered yourself for the course, you are eligible to have a special price for accommodation at Elite Hotel Marina Tower. This is a special accommodation fee only given to course participants at Field of Abundance. Elite Hotel Marina Tower is the same hotel that the course is taking place at. It would be very convenient for all course participants to sleep and stay at the same location as the course is happening. All course participants need to provide lunch and dinner for themselves all 4 days. There is a nice restaurant at the Hotel and also many other restaurants located in Hammarby sjöstad or Stockholm city a bit further away. “


Comments
Select Tickets
Sorry, online ticket sales have closed.
Venue Details
Map of Venue Location.
Elite Hotel Marina Tower Stockholm 25 Saltsjöqvarns kaj
Stockholm, Stockholms län 131 71
About the Organizer
OWA Holdings, Inc. SEK https://www.oo.academy/