Field of Abundance - Nordic

Thu. Oct 31, 2019 at 8:00am - Sun. Nov 3, 2019 at 6:00pm CET
16 and over
2,000.00 € - 3,000.00 €
16 and over
  • Get Tickets
  • Details
  • Comments
Event Stats
2,000.00 € - 3,000.00 €
16 and over
Event Description


Please scroll down for Swedish, Russian, Finnish and Dutch translations.


"Welcome to Field of Abundance in Stockholm."

This is your unique opportunity to experience a consciousness upgrade. Here you can buy your tickets to Field of Abundance. O&O Academy is giving you education that no school nor university ever has given you so far, education that creates a revolution and transformation in humanity’s way of thinking.


Transform the following 5 pivotal areas of your life through new and revolutionary insights:


o   Achievement – shift from obsessive doing to joyful being
o   Partnership – discover what love is
o   Parenting – become a transformed parent who creates an impact to create a difference to yourself and to the masterpiece you help to sculpt
o   Wealth Creation - purify and dissolve all that is obstructive to creating great abundance in your life
o   Leadership- Become an extra ordinary leader by moving into a state of connection. Only when you move into this state of connection, intelligence thrives, genius grows, prosperity grows, abundance grows, and you enter a new realm of possibilities.


Schedule: Day 1 Thursday starts with registration at 7.30 am and entrance to hall at 08.00 am. Course between 08.30 am - 07.30 pm. Friday and Saturday 08.00 am – 7.30 pm. Sunday 08.00 am – 06.00 pm with breaks for meals, morning and afternoon tea and to attend to any personal needs.


This is going to be a life changing experience. 


After you have registered yourself for the course, you are eligible to have a special price for accommodation at Elite Hotel Marina Tower. This is a special accommodation fee only given to course participants at Field of Abundance. Elite Hotel Marina Tower is the same hotel that the course is taking place at. It would be very convenient for all course participants to sleep and stay at the same location as the course is happening. All course participants need to provide lunch and dinner for themselves all 4 days. There is a nice restaurant at the Hotel and also many other restaurants located in Hammarby sjöstad or Stockholm city a bit further away. “

Swedish translation


Det här är ett unikt tillfälle att få uppleva en medvetandeuppgradering. Här kan du köpa dina biljetter till Field of Abundance. O&O Academy ger dig en utbildning som ingen annan skola eller något annat universitet har gjort tidigare, en utbildning som skapar en revolution och transformation i mänsklighetens sätt att tänka.


Transformera 5 följande betydelsefulla områden i ditt liv genom revolutionerande insikter:  • Prestationer – skifta från ett besatt görande till ett glädjefyllt varande

  • Partnerskap – upptäck vad kärlek är

  • Föräldraskap – bli en transformerad förälder som skapar påverkan och gör skillnad både för dig själv och det mästerverk du är på väg att skulptera

  • Välfärdsskapande – rena och rensa ut allt som hindrar dig från att skapa välfärd i ditt liv

  • Ledarskap – bli en fenomenal ledare genom att gå in i ett anslutet tillstånd. Bara när du går in i det här anslutna tillståndet, trivs intelligensen, växer geniet, växer välfärden, växer rikedomen och du träder in i ett rike fyllt av nya möjligheter


Schema: Dag 1 torsdag börjar med registrering kl 07.30 och entre till hallen kl 08.00. Kurs mellan 08.30 – 19.30. Fredag och lördag kurs kl 08.00 – 19.30. Söndag kurs kl 08.00 – 18.00. Varje dag är det paus för måltider och morgon och eftermiddags the samt möjlighet för att kunna utföra personliga saker.


Russian translation


Это ваша уникальная возможность получить опыт роста в уровне сознания. Здесь можно приобрести билеты на курс «Поле Изобилия». Академия O&O дает образование, которое ни одна школа или университет не давали вам до настоящего момента; это образование, которое создает революцию и трансформирует то, как мыслит человечество.

Трансформируйте 5 ключевых областей вашей жизни с помощью новых и революционных инсайтов:


o Достижения – переход от одержимых действий к радостному состоянию бытия
o Партнерские взаимоотношения – откройте, что такое любовь
o Воспитание детей – станьте трансформированным родителем, оказывающим влияние, чтобы создать изменения в своей жизни, а также в жизни того произведения искусства, которому вы помогаете сформироваться
o Создание богатства - очистите и растворите все, что препятствует созданию большего богатства в вашей жизни
o Лидерство - станьте выдающимся лидером, войдя в состояние соединенности. Только в этом состоянии соединенности в вас расцветает разумность, талант, растет ваше процветание и изобилие, и вы входите в новую реальность ваших возможностей.


Расписание: Первый день, четверг, начнется с регистрации в 7.30 и входа в зал до 8.00. Занятия будут с 8.30 до 19.30. В пятницу и субботу занятия с 8.00 до 19.30. В воскресенье с 8.00 до 18.00. В течении каждого дня будут перерывы на обед, на чай утром и днем, а также на личные нужды.


Finnish translation


Tämä on ainutlaatuinen tilaisuutesi kokea tietoisuuden päivitys. Täällä voit ostaa lippusi Field of Abundanceen. O&O Academy antaa sinulle koulutusta, jota mikään koulu tai yliopisto ei ole toistaiseksi antanut - koulutusta, joka luo vallankumouksen ja muutoksen ihmiskunnan ajattelutavassa.Muunna nämä viisi keskeistä elämäsi osa-aluetta uusilla ja vallankumouksellisilla oivalluksilla:


Saavutus – muutos pakkomielteisestä tekemisestä ilontäyteiseen olemiseen


Parisuhde – löydä, mitä rakkaus on


Kasvatus – tule muuntuneeksi vanhemmaksi, joka tekee vaikutuksen luodakseen muutoksen itsessään, tehden mestariluomuksen


Vaurauden luominen – puhdista ja ratkaise kaikki jarruttavat tekijät luodaksesi hienoa runsautta elämässäsi


Johtajuus – tule erikoislaatuiseksi johtajaksi siirtymällä yhteyden tietoisuuteen. Vasta siirtyessäsi tähän yhteyden tietoisuuden tilaan, älykkyys kukoistaa, nerous, vauraus ja yltäkylläisyys kasvaa, ja astut uudelle mahdollisuuksien alueelle


Aikataulu: Päivä 1, torstai alkaa ilmoittautumisella klo 7.30. Sisäänpääsy saliin on klo 08.00. Kurssiaika on klo 08.30 - 07.30, perjantaina ja lauantaina klo 08.00–19.30, sunnuntaina klo 08.00–18.00 sisältäen ateria-, tee- ja muut tarvittavat tauot.


Dutch translation


Dit is je unieke kans om een bewustzijnsupgrade te ervaren. Hier kunt u uw tickets voor Field of Abundance kopen. O & O Academy geeft je onderwijs dat tot nu toe door geen enkele school of universiteit is gegeven, onderwijs dat een revolutie en transformatie in de manier van denken van de mensheid teweegbrengt.


Transformeer de volgende 5 cruciale gebieden van je leven door nieuwe en revolutionaire inzichten:


o Prestatie - verschuiving van obsessief doen naar vrolijk zijn
o Partnerschap - ontdek wat liefde is
o Ouderschap - word een getransformeerde ouder die een impact creëert om een verschil te creëren voor jezelf en voor het meesterwerk dat je helpt te beeldhouwen
o Creatie van Rijkdom - zuiver en los alles op wat belemmerend is voor het creëren van grote overvloed in je leven
o Leiderschap - Word een buitengewone leider door in een staat van verbinding te komen. Alleen als je in deze staat van verbinding komt, gedijt intelligentie, groeit het genie, groeit de welvaart, groeit er overvloed en betreed je een nieuw rijk van mogelijkheden.


Rooster: Dag 1 Donderdag begint met registratie om 07.30 uur en toegang tot zaal om 08.00 uur. Cursus tussen 08.30 uur - 19.30 uur. Vrijdag en zaterdag  08.00 - 19.30 uur. Zondag 08.00 - 18.00 uur met pauzes voor maaltijden, 's ochtends en' s middags thee en om aan persoonlijke behoeften te voldoen.

Comments
Select Tickets
Sorry, this event has already taken place.
For customer service, please email Angie at [email protected]
Venue Details
Map of Venue Location.
Elite Hotel Marina Tower Stockholm 25 Saltsjöqvarns kaj
Stockholm, Stockholms län 131 71
Join the Conversation

Follow the event with #FieldOfAbundance