SIMRIT Live In Amsterdam: NIGHT 2

Sat. Sep 21, 2019 at 7:30pm CEST
All Ages
All Ages
  • Get Tickets
  • Details
Event Stats
All Ages
Event Description

The ONLY stop on the SIMRIT European tour where there are two UNIQUE and consecutive nights of different songs each night!  Mystical, Powerful, Etheric, and Deep Groove.Multiple #1 Albums - iTunes World Music Charts


"Stelt je eens voor dat Aurora Borealis kan zingen: dat is Simrit’s stem. Tijdloos, sterk en etherisch als het geluid van een walvis…” – LA YOGA


“Voor Simrit is zingen niet zomaar optreden, het is een heilige verering van het Hemelse. Haar stem, haar muziek en haar lessen reflecteren deze toewijding die haar zo moeiteloos lijkt toe te komen. Deze toewijding is een gift, een talent verheven boven alles, dat duizenden mensen naar de lichtheid van het bestaan en het bewustzijn zal leiden die in deze tijd zo essentieel is voor de mensheid.” -SNATAM KAUR


“Allereerst ben ik een ongelooflijke fan van Simrit. De eerste keer dat ik haar live zag, dacht ik – wauw ze punk/rock-achtig. Ik weet niet waarom ik dat dacht, maar dat is het element dat mij aantrok en waardoor ik haar muziek ging ontdekken. Haar gevoel voor melodie, haar energie en haar muzikaliteit onderscheiden haar. Voor mij is Simrit de stem van deze nieuwe tijd.” -BELINDA CARLISLE


De Simrit Experience


Sommige artiesten kunnen zorgen voor ware verbintenis met eeuwenoude meditaties en iedereen, van popartiesten tot theaterpubliek aansporen om verliefd te worden op de woorden van de oude wijzen. Sommige artiesten hebben die aanwezigheid om zowel betrokkenheid als een kalmerend effect te bewerkstelligen, een gehoor dat de resonanties kan horen die continenten en zielen verbinden.


Vocalist en tekstschrijver Simrit, geboren in Athene, Griekenland, geadopteerd en opgevoed in het Amerikaanse zuiden is een van deze artiesten. Haar muziek en kunst hebben fans als Steven Tyler van Aerosmith en Belinda Carlisle van de Go-Go’s aangetrokken, staan bekend om hun diepte, achtervolgende schoonheid, gevoel en psychedelische sfeer.


Zij groeide op met de harmonische schoonheid en melodische gevoeligheid van de oeroude Byzantijnse Grieksorthodoxe chants, waarbij ze het ritme van de West-Afrikaanse drumtradities die ze heeft bestudeerd, laat samensmelten met haar piano- en zangtraining uit verschillende tradities. Simrit en haar band laten karakteristieke facetten van mystieke poëzie en intieme spirituele ijver aan het licht komen.


Het unieke geluid en artistieke bijdrage van Simrit hebben de grenzen van wereld- en chantmuziek geleid, geïnspireerd en gestimuleerd om nieuwe plekken te ontdekken en oude gewoontes te laten gaan. Ze mixt gedistilleerde, filosofische akkoorden met etherische en pakkende samenstellingen, ze zet 16e-eeuwse Gurmukhi-poëzie om in hypnotiserende, swingende nummers, ontwikkeld verheven melodieën en voelt en creëert epische soundscapes doorregen met mantra’s. Ze brengt de diepte van het heilige en het oeroude naar het moderne.


Niet lang nadat de muziek begint zal je realiseren dat dit geen doorsnee concert is. Van de transcendente geluiden, de hypnotiserend ritme, muzikanten van wereldklasse en Simrit’s betoverende STEM...Tijd om lekker te swingen!
Multiple #1 Albums - iTunes World Music Charts


"Imagine that the Aurora Borealis could sing: that’s Simrit’s voice. Timeless, Strong, and Ethereal as a whale’s song…” – LA YOGA


"For Simrit, singing is not a performance, it is a sacred worship of the Divine. Her voice, her music, and her teaching, reflect this devotion which seems to come from her so effortlessly. This devotion is a gift, a talent beyond any, that will lead thousands into the lightness of being and awareness that is so vital to humanity in this day and age."  -SNATAM KAUR

“First of all, I’m such a fan of Simrit.  The first time I saw her live I thought – wow she’s kind of punk rock.  I don’t know why I thought that, but that’s the element that drew me to exploring her music.  Her sense of melody, her energy, and her musicality set her apart. Simrit, to me, is the voice of this new day and age.”  -BELINDA CARLISLE

The Simrit Experience


Some artists can bring true commitment to age-old meditations, urging everyone from pop stars to theater audiences to fall in love with the words of ancient sages. Some artists have a presence that both engages and soothes, an ear that can hear the resonances that bridge continents and souls.


Vocalist and songwriter Simrit, born in Athens, Greece, adopted and raised in the American South, is one of these artists. Her music and artistry, which have attracted fans such as Steven Tyler of Aerosmith and Belinda Carlisle of the Go-Go's, is known for its depth, haunting beauty, edge, and psychedelic atmosphere.


Drawing on the harmonic beauty and melodic sensibilities of the ancient Byzantine, Greek Orthodox chants she grew up with, adding the pulse of the West African drum traditions she studied, and fused with her training in piano and vocals from different traditions, Simrit and her band tease out distinct facets of mystical poetry and the intimate ardors of the spirit.  Over the last several years they have created waves with packed theaters and concert halls, chart-topping albums, and raving fans that have powered a palpable musical movement.


Simrit’s unique sound and artistic contributions have led, inspired and pushed the boundaries of world and chant music into new places, throwing off old conventions.  She mixes distilled philosophical statements with ethereal and hooky arrangements, turns 16th-century Gurmukhi poetry into hypnotically grooving songs, develops anthemic melodies and feels, and creates epic soundscapes threaded with mantras. She brings the depth of the sacred and ancient to the modern.


It won't take very long after the music begins for you to realize that this isn't your average concert. From the transcendent sounds, the hypnotic groove, world-class musicians, and Simrit's mesmerizing VOICE...Get ready for lift off!

Comments
Select Tickets
Sorry, this event has already taken place.
Venue Details
Map of Venue Location.
De Duif 756 Prinsengracht
Amsterdam, NH 1017 LD